≡ Menu
Bytosti světla

Lidská existence se všemi svými jedinečnými poli, úrovněmi vědomí, mentálními projevy a biochemickými procesy odpovídá naprosto inteligentnímu designu a je více než fascinující. V podstatě každý z nás představuje zcela unikátní vesmír obsahující všechny informace, možnosti, potenciál, schopnosti a světy nese v sobě. Nakonec jsme stvoření samo.Skládáme se ze stvoření, jsme stvoření, jsme obklopeni stvořením a každou sekundou vytváříme všezahrnující vnímatelný svět na základě naší mysli. Tento proces tvorby reality je významně ovlivněn naší vlastní vibrační frekvencí.

Naše buňky vyzařují světlo

Naše buňky vyzařují světloTakto viděno vytváříme to, co je venku, respektive umožňujeme zviditelnit možnou realitu, což zase odpovídá zarovnání a energii našeho vlastního pole. Plnost reality tedy můžeme zažít ve chvíli, kdy se sami staneme plností nebo se spojíme s vibrací plnosti (frekvence, která je jako všechno již zakořeněna v našem oboru). Existují různé možnosti, které nás podporují ve vstupu do stavu odpovídající požadované frekvence a jednou z nich je uvědomění obklopující naši bytost naplněnou světlem. V tomto kontextu je člověk sám v podstatě bytostí světla. To neznamená jen to, že my sami usilujeme o světlem naplněnou nebo láskyplnou existenci, alespoň taková snaha se skrývá za všemi blokádami, konflikty a karmickými vzorci. Skryté (Pouze stav plný světla nebo zahalený do lásky mění svět v lásku – vaše energie vytváří existenci), ale naše vlastní bioenergetické pole včetně prostředí buňky je poháněno světlem a světlo vyzařuje. Například Dr. Pollack zjistil, že naše buňky absorbují světlo a také světlo vyzařují nebo vyzařují. Tento proces se nazývá biofotonová emise.

Biofotony – světelná kvanta jako potrava pro náš organismus

Samotné biofotony, které jsou zase vysoce léčivé pro naše tělo, se skládají z nejčistšího světla. V podstatě jsou to světelná kvanta, která se nacházejí například v pramenité vodě, živém vzduchu a většině přirozené potravy léčivé rostliny, přihodit se. Rostliny například ukládají sluneční světlo jako světelná kvanta nebo biofotony, které absorbujeme, když je konzumujeme. Naše buňky spoléhají přesně na toto uložené světlo a rozvíjejí proces hojení a údržby, když jsou zásobovány dostatkem světla nebo dokonce produkují dostatek světla.

Naše buňky jsou producenty světla

Naše buňky jsou producenty světlaVysíláme proto tyto vlastní generované světelné emise, které byly dokonce oficiálně vědecky prokázány ve vztahu k produkci světla a záření buňky, do světa nebo dokonce do kolektivního pole (jsme propojeni se vším). Lidská buňka je navíc úzce propojena s našimi čakrami, meridiány a obecně s naším energetickým polem. Čím více světla produkujeme, nosíme v sobě a vysíláme, tím více tohoto léčivého světla posíláme do kolektivního ducha. Bez ohledu na stravu závisí množství světla, které produkujeme, na stavu naší mysli, těla a duše. Čím jsme osvobozenější, blaženější, mírumilovnější, vědomější a následně světlejší, t.j. když jsme zakotveni v morálně, psychologicky a duchovně vysoce vyvinutém stavu vědomí, tím více světla se může objevit v našem poli a následně i v našich buňkách. Mysl zahalená hlubokou temnotou zase vytváří buněčné prostředí naplněné temnotou nebo nerovnováhou. Koneckonců, mysl vládne nad hmotou. Jak zevnitř, tak i zvenku. Stejně jako v mentální, tak i ve fyzické.

Naše energetické pole utváří realitu

Kromě přirozené stravy, ve které jsou obsaženy léčivé složky lesa, jako jsou léčivé rostliny, je nezbytný pro naplnění našich buněk čistým světlem, posílení zvýšené a především harmonie (harmonie) založený stav vědomí. Díky tomu budou naše buňky opět produkovat více světla, t.j. rozjedou se silné samoléčebné procesy a také budeme stále více pokrývat světlem své vlastní pole. Jde tedy o zcela unikátní interakci mezi buňkou nebo tělem a myslí, která určuje, jakou realitu vytváříme, nebo přesněji, kterou realitu přivádíme do existence. Jak jsem řekl, naše vlastní pole představuje nekonečný bazén, ve kterém spočívají všechny možné reality, okolnosti a informace. Frekvence vibrací našeho vlastního denního pole určuje, která realita se skrze nás stává pravdou. Z tohoto důvodu, zvláště v současné době kolektivního probuzení, je stále důležitější rezonovat se stavem, který je doprovázen otevřeným srdcem, životním stylem spojeným s přírodou a světelným výrazem. K uzdravení našeho bytí a k uzdravení kolektivu. S tímto vědomím zůstaňte zdraví, šťastní a žijte život v harmonii. 🙂

Zanechat komentář