≡ Menu
Žehnat

Ve svém jádru je každá lidská bytost mocným stvořitelem, který má působivou schopnost zásadně změnit vnější svět nebo celý svět pouze svou duchovní orientací. Tato schopnost není zřejmá pouze ze skutečnosti, že každá zkušenost nebo každá okolnost, kterou jsme dosud zažili, jsou produktem naší vlastní mysli. (celý váš současný život je produktem vašeho myšlenkového spektra. Stejně jako architekt nejprve vymyslel dům, a proto dům představuje myšlenku, která se stala zjevnou, tak je váš život jediným vyjádřením vašich myšlenek, které se projevily.), ale také proto, že náš vlastní obor je všeobjímající a jsme propojeni se vším.

Naše energie se vždy dostane do mysli druhých

ŽehnatVše, co jste kdy viděli nebo můžete vidět navenek, se nakonec odehrává pouze uvnitř vás samotných. Všechny obrázky se zrodily z vás. Dokonce i myšlenka na stvoření nebo otázky typu „kdo mohl všechno stvořit“ jsou v podstatě obrazy, které se odehrávají pouze ve vás. V důsledku toho neexistuje žádný obraz, který by se nezrodil z vás, protože celý váš život nebo vše, co si lze představit a vše viditelné, vyšlo z vaší mysli. Váš protějšek si to však může uvědomit a také se vnímat jako autoritu, ze které jsou všechny obrazy vytvořeny. V konečném důsledku tak vzniká rozsáhlá energetická síť, ve které původní zdroj či tvůrčí instanci nevnímáme pouze čistě v sobě, ale i navenek a můžeme jej tedy také připsat každému. No, naše duševní spektrum vždy proudí do vnějšího světa, proto změna naší duševní orientace ovlivňuje i orientaci v kolektivu. Jak jsem řekl, pouze když uzdravíme sebe, uzdravíme svět. Mír může na svět přijít pouze tehdy, když mír přijde uvnitř nás samých. Možností, jak v tomto ohledu získat zpět vlastní kondici, je neuvěřitelné množství pro uzdravení zarovnat Stejně tak jednoduchými akcemi vnějšího světa (a následně i nás samotných) udělit podmínky hojení. Když například někomu přejeme dobro, ze srdce tomu člověku posíláme léčivou energii, která ho nejen zasáhne, ale může ho dokonce změnit.

Účinek naší myšlenkové síly

Emoto v této souvislosti například dokázal, že dobré myšlenky samy o sobě dokážou uspořádat krystalickou strukturu vody harmonicky a bez fyzického kontaktu. Myšlenky na disharmonii s sebou zase přinášely deformované a stresující struktury. Pokud tedy někomu přejeme dobro nebo někomu posíláme dobrou energii, ať je to člověk, zvíře nebo dokonce rostlina, harmonizujeme jeho energetické pole. A jelikož se k nám vždy vše vrací, jelikož my sami jsme vším nebo jsme se vším spojeni, přejeme si nakonec něco dobrého i pro sebe. Je to srovnatelné s procesem „zvedání“. Když si na někoho stěžujeme, v tu chvíli se jen tížíme. Jsme kyselí, naštvaní a tím své buněčné prostředí vedeme do stresového stavu. Proto, když se na něco zlobíme nebo dokonce někoho proklínáme, proklínáme nakonec jen sami sebe, když žehnáme druhým, žehnáme zároveň sami sobě, tím spíše, že požehnání vzniká také ze stavu srdce. Pozitivní stav vědomí generuje další pozitivní energie nebo je zesiluje.

Léčivá síla požehnání

ŽehnatPožehnání nebo požehnání samotné představuje jeden z nejčistších a nejmocnějších způsobů, jak poslat léčivou energii někomu jinému nebo ho dokonce harmonicky sladit. Ne nadarmo se má žehnat svému vlastnímu jídlu nebo, jak již bylo popsáno dříve, vodě. Podobně je v Bibli mnoho pasáží, které odkazují na sílu požehnání. V jedné pasáži se dokonce syn pokusí použít mazaný trik, aby získal otcovo požehnání. Tím, že něčemu požehnáme, jen vysíláme nejčistší sílu myšlenky a energie srdce. Přejeme si jen to nejlepší, tedy aby byl někdo požehnán a stalo se mu jen to nejlepší - Boží požehnání/boží požehnání (a my sami jako Zdroj – obraz Boha, v sobě nosíme schopnost božského požehnání. Věta, která zase přímo souvisí s první částí tohoto článku). V souladu s tím mám pro vás na tomto místě několik speciálních sekcí z jiných speciálních článků, ve kterých je opět popsána síla požehnání (evang-tg.ch):

„Žehnat znamená svěřit někomu nebo něčemu Boží přítomnost. Co je pod požehnáním, roste a prosperuje. Každá lidská bytost je povolána přijímat požehnání a žehnat. Mnoho lidí dokáže lépe překonat období přechodu a krize, když jim jsou zaslíbena Boží požehnání.“

nebo následující (engelmagazin.de):

„Požehnat znamená bezpodmínečně a z celého srdce přát neomezenou dobrotu v druhých a v událostech. Znamená to posvěcovat, ctít a žasnout nad tím, co je darem od Stvořitele. Kdo je posvěcen vaším požehnáním, je vyznamenán, vysvěcen, kanonizován, učiněn celistvým. Žehnat znamená poskytnout někomu božskou ochranu, mluvit nebo myslet za někoho vděčně, přinášet někomu štěstí, i když my sami nikdy nejsme příčinou, ale pouze radostnými svědky hojnosti v životě.

Z tohoto důvodu bychom měli začít žehnat svým bližním nebo svému životnímu prostředí. Samozřejmě, že máme být naladěni do úplně jiných stavů, a přesně tak máme tendenci si pořád stěžovat, rozčilovat se, přát někomu zlého, zlobit se, osočovat, vidět na někom jen to špatné. Tím ale nevytvoříme mír, naopak mnohem více prohlubujeme neshody a necháváme, aby se ve světě projevily výše uvedené okolnosti. Ale veškerá zášť pouze ukrývá naše srdce a tím i naši vnitřní lásku. Je to hluboká blokáda, kterou udržujeme zablokovaný náš energetický tok a následně tok energie v kolektivu. Můžeme to však změnit. Můžeme začít tím, že v druhých vidíme to dobré a žehnat i lidem, kteří po nás údajně chtěli nebo dokonce chtějí špatné věci. Momentálně také hodně cvičím, abych se do této energie dostal, takže nejen že žehnám všem rostlinám a zvířatům, když se mnou procházím večerním lesem, ale zkouším i chvíle, kdy na někoho přijde zášť, chodit v požehnání, protože vše ostatní k ničemu nevede. Vidět nejlepší verzi v někom jiném a požehnat mu spolu s tím vede k neuvěřitelné transformaci. Je klíčem k tomu, abychom do světa přinesli lásku, soucit a především hojnost. Začněme s tím a přinesme světu naše požehnání. Máme moc přinášet dobro do světa a přetvářet kolektiv. S tímto vědomím zůstaňte zdraví, šťastní a žijte život v harmonii. Mějte se všichni požehnaně. 🙂

Zanechat komentář