≡ Menu

Ochrana dat

Úvod

Tento web provozuje: Všechno je energie.

Je to pro nás s našimi údaji velmi důležité návštěvníci webu aby se s nimi zacházelo s důvěrou a aby je co nejlépe chránili. Z tohoto důvodu vynakládáme maximální úsilí, abychom vyhověli požadavkům GDPR.

Vysvětlujeme níže dir, jako jsme my Váš Zpracovávejte údaje na našich webových stránkách. K tomu používáme jazyk, který je co nejjasnější a nejtransparentnější Du doopravdy rozumět, co s tvůj Data se dějí.

2. Obecné informace

2.1 Zpracování osobních údajů a další podmínky

Při zpracování osobních údajů platí ochrana údajů. Osobní znamená všechny údaje, se kterými Du být osobně identifikován kannst. Jedná se například o IP adresu zařízení (PC, notebook, smartphone atd.) před Du prostě sitzt. Tyto údaje jsou zpracovávány, když se „něco stane“. Zde je například IP přenesena z prohlížeče k našemu poskytovateli a automaticky tam uložena. Tím je pak zpracování (dle čl. 4 č. 2 GDPR) osobních údajů (dle čl. 4 č. 1 GDPR).

Tyto a další právní definice naleznete v článku 4 GDPR.

2.2 Platné předpisy/zákony – GDPR, BDSG a TTDSG

Rozsah ochrany údajů je upraven zákonem. V tomto případě se jedná o GDPR (General Data Protection Regulation) jako evropské nařízení a BDSG (Federal Data Protection Act) jako národní zákon.

TTDSG také doplňuje ustanovení GDPR, pokud jde o používání cookies.

2.3 Odpovědný

Zodpovídá za zpracování údajů na tomto webu odpovědnýve smyslu GDPR. Je to fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

Odpovědný dosáhnete unter:

Všechno je energie

Yannick Energie c/o autorenglück.de Franz-Mehring-Str. 15 01237 Drážďany

alleistenergie@gmail.com

2.4 Takto jsou obecně zpracovávány údaje na této webové stránce

Jak jsme již zjistili, existují údaje (např. IP adresa), které se shromažďují automaticky. Tyto údaje jsou nutné především pro technické zajištění domovské stránky. Pokud používáme osobní údaje nebo shromažďujeme jiné údaje, objasníme to Vy o tom nebo požádat o souhlas.

Další osobní údaje sdílíš nás vědomě.

Podrobné informace o tom obdržíš dále dolů.

2.5 To je Váš práva

GDPR umožňuje Vy s komplexními právy. Patří mezi ně například bezplatné informace o původu, příjemci a účelu Váš uložené osobní údaje. kromě tohomůžeš požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů popř dich podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Daný souhlas můžeš kdykoli odvolat.

Jak tato práva v detailech vypadají a jak mají být uplatňována najdeš v poslední části tohoto prohlášení o ochraně údajů.

2.6 Ochrana dat – náš pohled

Ochrana dat je pro nás víc než jen práce! Osobní údaje mají velkou hodnotu a pečlivé nakládání s nimi by mělo být v našem digitalizovaném světě samozřejmostí. kromě toho měl bys jak návštěvníci webu mít možnost se sám rozhodnout co, kdy a kým tvůj údaje „se stalo“. Proto se zavazujeme dodržovat veškeré právní předpisy, sbírat pouze údaje, které potřebujeme a samozřejmě s nimi zacházet důvěrně.

2.7 Sdílení a mazání

Sdílení a mazání dat jsou také důležité a citlivé otázky. Proto chceme Vy Rádi bychom vás předem stručně informovali o našem obecném přístupu k této záležitosti.

Údaje budou předány pouze na základě právního základu a pouze v případě, že je to nevyhnutelné. Může tomu tak být zejména v případě, že se jedná o tzv. zpracovatele a byla uzavřena smlouva o zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR.

Smažeme Váš Údaje, kdy již neplatí účel a právní základ zpracování a výmaz není v rozporu s jinými právními povinnostmi. Článek 17 GDPR také poskytuje „dobrý“ přehled.

Všechny další informace odneseš přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů a otočíš se Máte-li konkrétní dotazy, zeptejte se odpovědné osoby.

2.8 hosting

Stratum

Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlín.

imprint@strato.de

https://www.strato.de/datenschutz/.

2.9 právní základy

Zpracování osobních údajů vždy vyžaduje právní základ. GDPR v čl. 6 odst. 1 větě 1 stanoví následující možnosti:

a)Dotyčný má své souhlas pro zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů;

b)zpracování je pro splnění a Smlouva, jehož smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro realizaci předsmluvní opatření nezbytné, které se provádějí na žádost subjektu údajů;

c)zpracování má splnit požadavek zákonná povinnost požadované, odpovědnýpodléhat;

d)zpracování je vyžadováno životní zájmy subjekt údajů nebo jiná fyzická osoba chránit;

e)zpracování je nezbytné pro splnění úkolu, který je... veřejný zájem leží nebo se odehrává při výkonu veřejné moci odpovědná osoba byl převeden;

f)zpracování má chránit oprávněné zájmy odpovědné osoby nebo třetí strany nezbytné, pokud nad nimi nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li subjektem údajů dítě.

V následujících částech budeme dir uvést konkrétní právní základ pro příslušné zpracování.

3.To se děje na našem webu

Když navštívíte naše webové stránky, zpracováváme osobní údaje

Abychom tato data co nejlépe chránili před neoprávněným zásahem třetích stran, používáme šifrování SSL nebo TLS. Toto šifrované spojení poznáváš zapamatujte si to v adresním řádku Váš Prohlížeč zobrazuje https:// nebo symbol zámku.

Dále zjistíte jaké údaje se shromažďují, když navštívíte naše webové stránky, za jakým účelem a na jakém právním základě.

3.1Sběr dat při návštěvě webu

Když vstoupíte na webovou stránku, informace se automaticky ukládají do takzvaných protokolových souborů serveru. Jedná se o následující informace:

Typ prohlížeče a verze prohlížeče

Operační systém používá

odkazujícího serveru URL

Hostitel název přistupujícího počítače

Doba požadavku serveru

IP adresa

Tyto údaje jsou k tomu dočasně potřeba dir abychom mohli trvale a bez problémů zobrazovat naše webové stránky. Tyto údaje slouží zejména k následujícím účelům:

Zabezpečení systému webových stránek

Systémová stabilita webu

Odstraňování problémů s webem

Navázání spojení s webem

Prezentace webu

Zpracování údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a je založeno na našem oprávněném zájmu na zpracování těchto údajů, zejména na zájmu na funkčnosti webu a jeho zabezpečení.

Pokud je to možné, jsou tyto údaje uloženy pod pseudonymem a po dosažení příslušného účelu jsou vymazány.

Pokud soubory protokolu serveru umožňují identifikaci subjektu údajů, budou údaje uloženy po dobu maximálně 14 dnů. Výjimka existuje, když dojde k události související s bezpečností. V tomto případě jsou soubory protokolu serveru uloženy, dokud nebude událost související se zabezpečením odstraněna a nakonec objasněna.

V opačném případě nebude sloučen s jinými daty.

3.2 Cookies

3.2.1 obecný

Tento web používá tzv. cookies. Jedná se o soubor dat, informace, které jsou uloženy v prohlížeči Váš je uložen v zařízení a souvisí s našimi webovými stránkami.

Nastavením cookies lze návštěvníkovi usnadnit navigaci na webových stránkách.

V našem nástroji pro souhlas se soubory cookie najdeš veškeré informace o souborech cookie, které na našich webových stránkách používáme (v případě potřeby s vaším souhlasem).

3.2.2 Odmítnout soubory cookie

Všechny soubory cookie, které nejsou technicky nutné můžeš spravovat přímo prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

Nastavení souborů cookie lze zabránit: Du nastavení Váš Prohlížeče přizpůsobí.

Zde najdeš odpovídající odkazy na často používané prohlížeče:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen&redirectlocale=de

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/mdm/mdmf7d5714d4/web a https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac dosud Du jiný prohlížeč používá, doporučuje se použít název Váš Prohlížeč a ve vyhledávači „Smazat a spravovat soubory cookie“ a následovat oficiální odkaz Váš Prohlížeč k následování.

alternativní můžete udělat svůj Nastavení souborů cookie také níže www.aboutads.info/choices/ nebo www.youronlinechoices.com spravovat.

Musíme Vy Upozorňujeme však, že komplexní blokování/mazání souborů cookie může vést k narušení používání webové stránky.

3.2.3 Technicky nezbytné soubory cookie

Na tomto webu používáme technicky nezbytné soubory cookie, aby naše webové stránky fungovaly bezchybně a v souladu s platnými zákony. Pomáhají vytvořit web uživatelsky přívětivý. Některé funkce našich webových stránek nelze zobrazit bez použití souborů cookie.

V závislosti na konkrétním případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b, c a/nebo f GDPR.

3.2.4 Soubory cookie, které nejsou technicky nutné

Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie, které nejsou technicky nutné. Tyto cookies se používají mimo jiné k analýze chování návštěvníka webu při surfování nebo k nabízení funkcí webu, které však nejsou technicky nutné.

Právní základ pro to je Váš Souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Používají se pouze cookies, které nejsou technicky nutné Váš Sada souhlasu, Du Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nástroji pro souhlas s cookies kannst.

3.3 Zpracování dat prostřednictvím uživatelského vstupu

3.3.1 Dostat se zpátky v kontaktu

a)E-Mail

Kdy Du Kontaktujte nás emailem kop, zpracováváme Váš E-mailová adresa a případně další údaje obsažené v e-mailu. Ty jsou uloženy na poštovním serveru a částečně na příslušných koncových zařízeních. V závislosti na problematice je právním základem obvykle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile příslušný účel přestane platit a je to možné v souladu se zákonnými požadavky. 

3.4 Nástroj pro souhlas se soubory cookie

3.4.1 Skutečný cookie banner

Abychom zajistili, že na našich webových stránkách budou nastaveny pouze soubory cookie, pro které existuje právní základ, používáme nástroj pro správu souhlasu Real Cookie Banner od společnosti devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling, Německo. 

Tato služba slouží k získání souhlasu návštěvníka webu ukládat určité soubory cookie I seinem Prohlížeče nebo používání určitých technologií a jejich dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně dat. 

Když vstoupíte na tento web, od návštěvníka webu udělený souhlas nebo odvolání souhlasu jako banner cookie Real Cookie v prohlížeči návštěvníka webu uložené. Za tímto účelem není navázáno žádné spojení se servery Real Cookie Banner. 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Real Cookie Banner se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním cookies. 

Bis návštěvníka webu požádá o vymazání nebo se Real Cookie Banner sám vymaže nebo již neplatí účel uložení dat, shromážděné údaje budou uloženy. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají tímto nedotčeny. 

3.5 Newsletter

3.5.1 Doplněk k zpravodaji

Používáme plugin Newsletter k poskytování našeho newsletteru. Tuto službu nabízí Web Agile Sas di Fietta Roberto se sídlem v Mussolente (VI), přes Trieste 8, P. IVA 03809490240

Tuto službu lze použít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje zadané pro příjem newsletteru jsou uloženy na serverech služby.  

Pomocí pluginu The Newsletter Plugin lze analyzovat interakce s newsletterem. Kromě toho lze určit konverzní poměry a uživatel newsletteru lze kategorizovat za účelem přizpůsobení newsletteru různým cílovým skupinám.  

Tato analýza může být v rozporu.  

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Váš souhlas lze kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Odvoláním není dotčena zákonnost již provedeného zpracování.  

Údaje budou vymazány po skončení smlouvy mezi námi a The Newsletter Plugin, pokud návštěvník webu svůj souhlas předem neodvolá. V takovém případě budou data z distribučního seznamu vymazána.  

Navíc po odhlášení z odběru newsletteru bude emailová adresa uložena na černou listinu odděleně od ostatních údajů na dobu neurčitou. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR. Slouží zájmu návštěvníka webu i našemu zájmu používat/provozovat newsletter v souladu se zákonnými požadavky.  

Další podrobnosti:  

https://www.thenewsletterplugin.com/legal/privacy.  

3.6 Nástroje pro analýzu a sledování

3.6.1 Google Analytics

Na tomto webu používáme Google Analytics. Google Analytics je služba pro analýzu webu. Tuto službu nabízí společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá soubory cookie uživatel rozpoznat a tak analyzovat uživatelské chování. Tyto soubory cookie jsou nastaveny pouze se souhlasem. Souhlas lze kdykoli odvolat a spravovat v našem nástroji pro souhlas se soubory cookie.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

Zde shromážděné informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Při přenosu dat do USA platí Standardní smluvní doložky (SCC) Komise EU.

Pomocí Google Analytics se aktivuje anonymizace IP adres. IP adresa příslušného uživatele je v rámci členských států EU (resp. Evropského hospodářského prostoru) zkrácena tak, aby již nebyla zpětně dohledatelná na fyzickou osobu. Kromě toho se Google zavazuje k náležité ochraně údajů prostřednictvím podmínek zpracování údajů Google Ads a sestavuje hodnocení používání webových stránek a aktivity webových stránek a poskytuje služby spojené s používáním. Podmínky zpracování dat z reklam Google se vztahují na společnosti podléhající obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropského hospodářského prostoru (EHP), kalifornskému zákonu o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) nebo podobným předpisům. 

Další zásuvný modul prohlížeče může zabránit tomu, aby byly shromážděné informace (jako je IP adresa) odeslány společnosti Google a použity společností Google. Plugin a další informace o něm najdete unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jinak doba uložení závisí na typu zpracovávaných dat. Každý zákazník si může zvolit, jak dlouho bude Google Analytics data ukládat, než budou automaticky smazána.

Další informace o tom, jak Google používá data najdete, najdete také pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Pro všechny další dotazy můžeš také přímo support-deutschland@google.com kontakt.

3.6.2 Youtube

Na tento web vkládáme videa z YouTube. YouTube je online video platforma. Tuto službu nabízí společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Sobald Du video na našem webu Start, je navázáno spojení se servery YouTube. Po spuštění videa může YouTube do zařízení umístit soubory cookie návštěvníka webu uložit nastavení a preference a poté zobrazit personalizovanou reklamu. Získané informace se také používají pro statistiky videa, zlepšují uživatelskou přívětivost a zabraňují pokusům o podvod.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud tento souhlas umožňuje přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele nebo zahrnuje ukládání cookies ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Pro více informací:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.3 Google AdSense

Na tomto webu používáme Google AdSense. Google AdSense je služba, která integruje reklamy do webových stránek. Tuto službu nabízí společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Při výběru reklamy se v nepersonalizovaném režimu používají takzvané „kontextové informace“ (např. umístění, obsah webu). Google AdSense používá soubory cookie k boji proti podvodům a zneužívání.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Při přenosu dat do USA platí Standardní smluvní doložky (SCC) Komise EU.

Další podrobnosti:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3.7 Sociální média

3.7.1 facebook

Do této webové stránky jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Tuto službu nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud je prvek sociální sítě aktivován, dojde k navázání přímého spojení mezi návštěvníkem webové stránky a servery Facebooku a jejich IP adresa se přenese na Facebook. Má návštěvníka webu uživatelský účet, lze návštěvu těchto webových stránek přiřadit k příslušnému uživatelskému účtu.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na této webové stránce pomocí Facebooku a předávány společnosti Meta, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za zpracování údajů v souladu s článkem 26 GDPR . Tato společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování a předávání údajů Facebooku. Pro tento účel existuje dohoda o společném zpracování:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za integraci nástroje na odpovídající webové stránky způsobem bezpečným pro ochranu údajů. Facebook je na druhé straně zodpovědný za bezpečnost dat svých produktů. Z toho vyplývá, že práva dotčených osob ohledně údajů zpracovávaných společností Facebook musí být uplatňována přímo u společnosti Facebook.

Při přenosu dat do USA platí Standardní smluvní doložky (SCC) Komise EU.

Pro více informací:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

https://www.facebook.com/policy.php

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

3.7.2 instagram

Do této webové stránky jsou integrovány prvky sociální sítě Instagram. Tuto službu nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokud je aktivován prvek sociálních médií, vytvoří se mezi nimi přímé spojení návštěvníka webu a servery Instagram a jeho IP adresa se přenáší na Instagram. Má návštěvníka webu uživatelský účet, lze návštěvu těchto webových stránek přiřadit k příslušnému uživatelskému účtu. Jako provozovatelé webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na tomto webu pomocí Facebooku nebo Instagramu a předávány společnosti Meta, je tomu tak provozovatel webu a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Irsko jsou společně odpovědné za zpracování údajů v souladu s článkem 26 GDPR. Tato společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování a předávání údajů Facebooku nebo Instagramu. Pro tento účel existuje dohoda o společném zpracování:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Provozovatel webu je odpovědná za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Instagram a za integraci nástroje na odpovídající webovou stránku, která je bezpečná z hlediska ochrany údajů. Facebook a Instagram jsou naopak odpovědné za bezpečnost dat svých produktů. Z toho vyplývá, že práva dotčených osob ohledně údajů zpracovávaných Facebookem nebo Instagramem musí být uplatňována přímo u Facebooku nebo Instagramu.

Při přenosu dat do USA platí Standardní smluvní doložky (SCC) Komise EU.

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

https://www.facebook.com/policy.php

https://instagram.com/about/legal/privacy/.

3.8 Obsah třetích stran

3.8.1 Vimeo

Tento web používá Vimeo. Vimeo je plugin, který umožňuje integraci videí z videoplatformy Vimeo. Tuto službu nabízí Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Pokud navštívíte web, který integruje videa Vimeo s touto službou, vytvoří se spojení se servery Vimeo. Zde Vimeo určuje, ze které webové stránky a s jakou IP adresou je spojení navázáno.

Vimeo jsme nakonfigurovali tak, aby se neukládaly žádné soubory cookie a neprobíhalo žádné sledování aktivity uživatele.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Při přenosu dat do USA platí Standardní smluvní doložky (SCC) Komise EU.

Další informace:

https://vimeo.com/privacy.  

4. To je také důležité

Nakonec bychom rádi Vy podrobné a podrobné o Váš informovat o právech a dir řekni jak Du O změnách požadavků na ochranu údajů budete informováni.

4.1 Váš Práva podrobně

4.1.1 Právo na informace podle čl. 15 GDPR

Můžete Požadovat informaci o tom, zda osobní údaje z dir jsou zpracovány. Pokud je to tento případ, můžeš požadovat další informace o způsobu zpracování. Podrobný seznam najdeš v čl. 15 odst. 1 písm. a až h GDPR.

4.1.2 Právo na opravu dle čl. 16 GDPR

Toto právo zahrnuje opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů.

4.1.3 Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR

Toto takzvané „právo být zapomenut“ existuje dir právo za určitých podmínek požádat odpovědnou osobu o výmaz osobních údajů. To platí obecně v případě, že již neplatí účel zpracování údajů, pokud byl souhlas odvolán nebo pokud původní zpracování proběhlo bez právního základu. Podrobný seznam důvodů najdeš v čl. 17 odst. 1 písm. a až f GDPR. Toto „právo být zapomenut“ rovněž odpovídá povinnosti odpovědné osoby podle čl. 17 odst. 2 GDPR přijmout vhodná opatření k obecnému vymazání údajů.

4.2 Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

Toto právo je spojeno s podmínkami uvedenými v čl. 18 odst. 1 písm.

4.2.1 Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR

To upravuje základní právo obdržet své vlastní údaje v běžné podobě a předat je jiné odpovědné osobě. To se však týká pouze údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo smlouvy podle čl. 20 odst. 1 písm. aab a v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

4.2.2 Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Můžete v podstatě zpracování Váš vznést námitku proti osobním údajům. To platí zejména v případě Váš Zájem vznést námitku převažuje nad oprávněným zájmem správce na zpracování a pokud se zpracování týká přímé reklamy a/nebo profilování.

4.2.3 Právo na „rozhodnutí v jednotlivých případech“ podle čl. 22 GDPR

Dost v zásadě právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování). dir má právní účinky na nebo Vy podobně výrazně narušena. Toto právo však také nachází omezení a doplňky v čl. 22 odst. 2 a 4 GDPR.

4.2.4 Jiná práva

GDPR zahrnuje komplexní práva informovat třetí strany, zda a jak Du uplatnili práva podle článků 16, 17, 18 GDPR. To však pouze do té míry, do jaké je to možné nebo proveditelné s přiměřeným úsilím.

Rádi bychom Vy znovu v tomto bodě Váš Právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Tím však není dotčena zákonnost do té doby provedeného zpracování.

Kromě toho bychom rádi Vy taky stále vzhůru Váš Práva podle §§ 32 a násl. BDSG, jejichž obsah je do značné míry shodný s právy právě popsanými.

4.2.5 Právo na stížnost podle čl. 77 GDPR

Dost také zákon dich podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, pokud Du názor bistže zpracování dich dotčené osobní údaje porušují toto nařízení.

5. Co když bude zítra GDPR zrušeno nebo dojde k jiným změnám?

Aktuální stav tohoto prohlášení o ochraně údajů je 14.09.2023. Jakmile tyto zásady ochrany osobních údajů změníme, uděláme to Vy Zjistěte o tom více na našem webu.

6. Skutečné bannery cookie

Ke správě souborů cookie a podobných používaných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a k poskytování souhlasu v tomto ohledu používáme nástroj pro souhlas „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak "Real Cookie Banner" funguje, najdete na https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa cookies a podobných používaných technologií a příslušné souhlasy.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nemůžeme vaše souhlasy spravovat.