≡ Menu

Kategorie Kultura | Poznejte pozadí skutečných světových událostí

Kultura

Po dobu, co se zdá jako deset let, lidstvo prochází silným procesem vzestupu. Tento proces jde ruku v ruce se základními aspekty, jejichž prostřednictvím zažíváme drastickou expanzi a především odhalení vlastního stavu vědomí. Tím najdeme cestu zpět ke svému pravému já, rozpoznáme zapletení v iluzorním systému, ...

Kultura

Hmyz byl schválen jako potravina na několik dní, což znamená, že vhodně vybraný hmyz lze nyní zpracovat nebo integrovat do potravin. Tato nová okolnost s sebou nese některé vážné důsledky a představuje další aspekt udržování lidstva v zajetí v gravitaci či spíše v zatíženém duševním stavu. Konečně cíl ...

Kultura

Svět nebo země spolu se zvířaty a rostlinami na ní se neustále pohybují v různých rytmech a cyklech. Stejně tak lidé sami procházejí různými cykly a jsou vázáni na základní univerzální mechanismy. Nejenže je tedy žena a její menstruační cyklus přímo svázán s Měsícem, ale s překlenující astronomickou sítí je spojen i samotný muž. ...

Kultura

Zatímco se lidstvo nachází v zastřešujícím procesu probouzení, poznává stále více struktur, které jsou zase temnější nebo energeticky těžší povahy. Jedna z těchto okolností se týká především tmavnutí naší oblohy. V tomto ohledu bylo naše počasí uměle geoinženýrství po desetiletí, řekněme ...

Kultura

Jak již bylo podrobně zmíněno, v současné době zažíváme rozpad světa, který existuje po nespočet století a byl v podstatě navržen tak, aby udržoval lidi v duchovním zajetí. Všechny struktury a mechanismy v tomto světě, realizované aktéry, z nichž všichni sledují hluboce temnou agendu, jsou zaměřeny výhradně na to, aby zabránily lidem v rozvoji jejich skutečného bytí, to znamená, že se také stávají projevem vysokofrekvenčního / posvátného světa potlačovaného jakýmkoliv prostředek. ...

Kultura

V posledních několika desetiletích jsme se vědomě ocitli v progresivním procesu probouzení, který se zdál být velmi pomalý, zejména v prvních několika letech, ale mezitím nabral výrazně akcelerované rysy, zejména v posledním desetiletí a v tomto desetiletí. Vzestup celé lidské civilizace do zastřešující dokonalosti vyléčit stav se stal nezastavitelným a v konečném důsledku zajišťuje, že starý systém, resp ...

Kultura

Lidstvo v současnosti prochází procesem kolektivního probuzení, ve kterém je člověk opět schopen rozpoznat skutečné pozadí iluzorního systému spolu se všemi jeho strukturami. Jakmile se vaše srdce a mysl otevřou, budete opět schopni zapojit se nehodnotícím způsobem s informacemi, které nejsou podmíněny vašimi vlastními. ...

Kultura

Jako v jednom z mých posledních Článek podrobně vysvětlen, základní strukturou naší existence je všeprostupující vědomí, které je zase spojeno s různými frekvenčními stavy. V podstatě tedy, zjednodušeně řečeno, vše, co si dokážete představit, má odpovídající frekvenční stav. Nakonec existují okolnosti/stavy nebo technologie, které jsou v odpovídajících udržitelných frekvenčních rozsazích ...

Kultura

Jak už bylo v mých spisech mnohokrát zmíněno, nic se neděje náhodou. Protože všechny okolnosti jsou duchovní povahy a také vycházejí z ducha, duch je tedy také příčinou všech okolností. Podobně je to s naším životem, který na konci dne není náhodným produktem, ale výsledkem našeho vlastního tvůrčího ducha. My jako zdroj ...

Kultura

Stejně jako v mém posledním článku týkajícím se aktuální nálada změny výše zmíněných, v současné době panuje mezi obyvatelstvem stále přirozenější a citlivější pocit. Při tom zažíváme masivní expanzi našeho vlastního stavu vědomí a v důsledku toho získáváme nejen mnohem výraznější zájem o základní duchovní přístupy, ale také prohlížíme ...