≡ Menu

Jedinečný a vzrušující obsah | Nový pohled na svět

Unikátní

Celé stvoření, včetně všech jeho úrovní, se neustále pohybuje v různých cyklech a rytmech. Tento základní aspekt přírody lze vysledovat až k hermetickému zákonu rytmu a vibrací, který vše nepřetržitě ovlivňuje a provází nás po celý život. ...

Unikátní

Lidé vždy mluvili o sídle duše nebo dokonce o sídle našeho vlastního božství. Bez ohledu na to, že celé naše bytí, včetně pole, které vše představuje a také vše v sobě obsahuje, bychom mohli chápat jako duši nebo božství samotné, existuje v lidském těle jedinečné místo, které je často vnímáno jako sídlo našeho božského modrotisk je označován jako posvátný prostor. V této souvislosti hovoříme o páté srdeční komoře. Skutečnost, že lidské srdce má čtyři komory, je v poslední době známá a je tedy součástí oficiálního učení. Takzvané „horké místo“ ...

Unikátní

V rámci zastřešujícího kvantového skoku do probuzení každý prochází širokou škálou fází, tj. sami se stáváme vnímavými k široké škále informací (Informace na hony vzdálené předchozímu pohledu na svět) a v důsledku toho ze srdce stále svobodnější, otevřenější, nezaujatější a na druhé straně stejně nepřetržitě prožíváme projevy nových sebeobrazů. ...

Unikátní

Lidstvo je v současnosti na rozcestí. Existuje velké množství lidí, kteří se stále více zabývají svým vlastním skutečným zdrojem a v důsledku toho den za dnem získávají větší spojení se svou hlubokou svatou bytostí. Hlavní důraz je kladen na uvědomění si důležitosti vlastní existence. Mnozí si uvědomují, že jsou víc než jen materiální vzhled ...

Unikátní

V rámci současného zastřešujícího procesu Vzestupu, ve kterém se lidstvo znovu spojuje se svým posvátným já (nejvyšší manifestovatelný obraz, který o sobě můžete přivést k životu), během zkušenosti s touto transformací dochází k mnoha změnám. V této souvislosti například zažíváme úplnou změnu biochemie našeho těla. ...

Unikátní

Každý člověk má světelné tělo, tedy tzv. Merkabu (trůnní vůz), který zase vibruje na velmi vysoké frekvenci a paralelně se stále silněji rozvíjí v rámci procesu kolektivního probuzení. Toto světelné tělo představuje naše zdaleka nejvyšší nerozložitelné dobro, samo o sobě plný rozvoj Merkaby dokonce představuje klíč k dokončení vlastní inkarnace nebo, lépe řečeno, ovládnutí vlastní inkarnace jde ruku v ruce s plně vyvinutým a rychle rotující Merkaba. Je to energetická struktura, jejímž prostřednictvím se stáváme znovu schopnými Dovednosti přivést k životu, což se zase rovná zázrakům, ...

Unikátní

Již několik let se nacházíme v době odhalení, tedy ve fázi odhalování, odhalování a především zastřešujícího odhalování všech okolností, které jsou zase založeny na temnotě (3D, lži, disharmonie, kontrola, otroctví a především nesvatost). Různé dřívější vysoké kultury viděly tyto časy přicházet, velmi často se mluvilo o nadcházejícím čase konce, o fázi, ve které se starý svět úplně rozpustí a lidstvo podle toho oživí zastřešující okolnost, která zase ukazuje na mír, svobodu, pravdivost a svatost bude založena. ...

Unikátní

kdo doopravdy jsi? Nakonec je to jediná základní otázka, na kterou se celý život snažíme najít odpověď. Samozřejmě, otázky o Bohu, posmrtném životě, otázky o veškeré existenci, o současném světě, ...

Unikátní

V současném zastřešujícím procesu duchovního probuzení velká část lidstva, vlastně celé lidstvo, zažívá (i když zde každý dosáhne svého individuálního pokroku, jako duchovní bytost sám, - pro každého jsou osvětlena jiná témata, i když jde vždy o totéž, méně konfliktů/strach, více svobody/lásky) ...

Unikátní

Jak již bylo několikrát zmíněno na "Všechno je energie", již několik měsíců/týdnů přijímáme silné elektromagnetické impulsy a celkově silné vlivy týkající se planetární rezonanční frekvence. Vlivy byly v některých dnech extrémně silné, ale v jiných dnech se trochu vyrovnaly. Přesto byla obecně velmi silná situace, co se frekvence týče ...