≡ Menu

duchovno | Učení vlastní mysli

duchovno

Lidská existence se všemi svými jedinečnými poli, úrovněmi vědomí, mentálními projevy a biochemickými procesy odpovídá naprosto inteligentnímu designu a je více než fascinující. V podstatě každý z nás představuje zcela unikátní vesmír obsahující všechny informace, možnosti, potenciál, schopnosti a světy ...

duchovno

Ve svém jádru je každá lidská bytost mocným stvořitelem, který má působivou schopnost zásadně změnit vnější svět nebo celý svět pouze svou duchovní orientací. Tato schopnost není zřejmá pouze ze skutečnosti, že každá zkušenost nebo každá okolnost, kterou jsme dosud zažili, jsou produktem naší vlastní mysli. ...

duchovno

Jak celé lidstvo prochází ohromným procesem vzestupu a v procesu podstupování stále bouřlivějších procesů léčení vlastní mysli, těla a duchovních systémů, dochází také k tomu, že někteří si uvědomují, že jsou duchovně spojeni se vším. Místo toho, abychom se řídili předpokladem, že vnější svět existuje pouze odděleně od našeho já a nás ...

duchovno

V rámci současného věku probuzení je provozován nebo zpracováván kolektivní výstup z nejrůznějších úrovní. Celá okolnost je kompletně navržena pro transformaci všech starověkých struktur spolu s rozpuštěním matrice zahalené temnotou. Podobně se aktivizuje stále více úrovní v naší vlastní mysli. Celá naše mysl, tělo a ...

duchovno

V rámci současného zastřešujícího procesu probuzení to jde tak, jak to bylo často do hloubky osloveno, především o projevení či rozvoji vlastního nejvyššího sebeobrazu, tedy o úplný návrat na vlastní prvotní půdu nebo, jinak řečeno, o zvládnutí vlastní inkarnace, doprovázené maximálním rozvojem vlastního světla. těla a s tím spojený úplný vzestup vlastního Ducha do nejvyšší sféry, který vás uvede zpět do stavu opravdového „bytí celistvého“ (Fyzická nesmrtelnost, dělání zázraků). Je považována za konečný cíl každé lidské bytosti (na konci své poslední inkarnace). ...

duchovno

Lidstvo je v současnosti v tak často prorokovaných a také v nesčetných písmech zdokumentované časy ukončení, ve kterém na vlastní kůži zažijeme proměnu antického světa založeného na bolesti, omezení, omezování a útlaku. Všechny závoje jsou odstraněny, mluvte pravdu o naší existenci včetně všech struktur (ať už jsou to skutečné božské schopnosti naší mysli nebo dokonce úplná pravda o skutečné historii našeho světa a lidstva) je třeba zcela odstranit z překlenujícího vzhledu. Z tohoto důvodu nás čeká nadcházející fáze, ve které celé lidstvo ...

duchovno

Od počátku života je každý v obrovském procesu vzestupu, tedy zastřešujícím aktu transformace, ve kterém se my sami na začátku maximálně učíme ze svého pravého jádra (posvátné jádro – nás samých) jsou odstraněny při prožívání masivně omezeného duševního stavu (samouložené vězení). Přitom zažíváme různé stavy vědomí, odstraňujeme zatemnění ze svého srdce a především destruktivní omezení v životě (omezující přesvědčení, přesvědčení, světonázory a identifikace) s konečným konečným cílem (ať už si toho uvědomujete nebo ne), opět ideální pro vaši vlastní svatou ...

duchovno

Po nespočet let prochází lidstvo obrovským procesem probuzení, tedy procesem, ve kterém nejenže nacházíme sami sebe a následně si uvědomujeme, že my sami jsme mocní tvůrci.   ...

duchovno

V současné době duchovního probuzení (který zvláště v posledních dnech nabral neuvěřitelně velký podíl), stále více lidí nachází sebe sama, tedy nachází cestu zpět ke svému původu a následně dochází k poznání, že život mění ...

duchovno

V dnešní době stále více lidí řeší svůj vlastní duchovní zdroj díky mocným a především mysl měnícím procesům. Všechny struktury jsou stále více zpochybňovány. ...