≡ Menu
Ledová koupel

Existuje celá řada způsobů, kterými můžeme trénovat a posilovat nejen vlastní tělo, ale i mysl. Úplně stejně tak máme schopnost zcela stimulovat samoléčebné procesy ve vlastním buněčném prostředí, čili cíleným působením můžeme v našem organismu nastartovat nespočet regeneračních procesů. Hlavním způsobem, jak toho můžeme dosáhnout, je zlepšit obraz, který o sobě máme. Čím harmoničtější je náš sebeobraz, tím lepší vliv má naše mysl na naše vlastní buňky. Navíc pozitivnější sebeobraz zajišťuje, že si navenek přitahujeme lepší nebo naplňující okolnosti, protože je nám dána frekvenční okolnost, která odpovídá našemu frekvenčnímu stavu. Jedním ze způsobů, jak dramaticky zvýšit naši frekvenci, je využít léčivou sílu chladu. Léčivá síla chladu v [...]

Ledová koupel

Celé stvoření, včetně všech jeho úrovní, se neustále pohybuje v různých cyklech a rytmech. Tento základní aspekt přírody lze vysledovat až k hermetickému zákonu rytmu a vibrací, který vše nepřetržitě ovlivňuje a provází nás po celý život. Z tohoto důvodu se každý člověk, ať už si to uvědomuje nebo ne, pohybuje v široké škále cyklů. Existuje například velká interakce s hvězdami a tranzity (pohyby planet), které nás přímo ovlivňují a v závislosti na našem vnitřním seřazení a vnímavosti (energetický typ) významně ovlivňují náš život. Vše se vždy pohybuje v cyklech. Například nejen menstruační cyklus ženy je spojen s cyklem lunárním, ale muž sám je v přímém spojení s Měsícem a zažívá [...]

Ledová koupel

V dnešním industrializovaném světě, nebo přesněji, v dnešním světě, kde je naše vlastní mysl udržována hustou nesčetnými škodlivými okolnostmi, existuje mnoho faktorů, které se pro nás staly zátěží kvůli nepřirozeným událostem. Ať už jde například o vodu, kterou pijeme každý den, která však nemá žádnou vitalitu a téměř žádnou čistotu (na rozdíl od pramenité vody, která se vyznačuje čistotou, vysokou energetickou hladinou a šestihrannou strukturou), nebo jídlo, které denně jíme, si od nás bere, které je z velké části hmotně nebo chemicky kontaminované a téměř nemá žádnou vitalitu (strojní výrobní procesy - bez lásky) nebo dokonce vzduch, který každý den dýcháme. Ovzduší ve městech Problematika vody a ovzduší patří zpravidla k nejvíce podceňovaným faktorům, [...]

Ledová koupel

Lidská existence se všemi svými jedinečnými poli, úrovněmi vědomí, mentálními projevy a biochemickými procesy odpovídá naprosto inteligentnímu designu a je více než fascinující. V podstatě každý z nás představuje zcela unikátní vesmír, který obsahuje všechny informace, možnosti, potenciál, schopnosti a světy. Nakonec jsme stvoření samo.Skládáme se ze stvoření, jsme stvoření, jsme obklopeni stvořením a každou sekundou vytváříme všezahrnující vnímatelný svět na základě naší mysli. Tento proces vytváření reality je významně ovlivněn naší vlastní vibrační frekvencí. Naše buňky vyzařují světlo, takto viděno vytváříme to, co je venku, respektive umožňujeme zviditelnit možnou realitu, což zase odpovídá zarovnání a energii našeho vlastního pole. Bohatství reality proto [...]

Ledová koupel

Lidé vždy mluvili o sídle duše nebo dokonce o sídle našeho vlastního božství. Bez ohledu na to, že celé naše bytí, včetně pole, které vše zastupuje a také vše v sobě obsahuje, bychom mohli chápat jako duši nebo božství samotné, existuje v lidském těle jedinečné místo, které je často vnímáno jako sídlo našeho božského. modrotisk je označován jako posvátný prostor. V této souvislosti mluvíme o páté srdeční komoře. Skutečnost, že lidské srdce má čtyři komory, je v poslední době známá a je tedy součástí oficiálního učení. Takzvané „horké místo“ (moderní termín pro pátou komoru srdce) však věnuje malou pozornost. Nebylo tomu tak vždy. Nejen, že dřívější vyspělé kultury věděly přesně o páté komoře [...]

Ledová koupel

Po dobu, co se zdá jako deset let, lidstvo prochází silným procesem vzestupu. Tento proces jde ruku v ruce se základními aspekty, jejichž prostřednictvím zažíváme drastickou expanzi a především odhalení vlastního stavu vědomí. Tím nalezneme cestu zpět ke svému pravému já, rozpoznáme zapletení v iluzorním systému, osvobodíme se z jeho okovů a v souladu s tím nejen zažijeme velké rozšíření naší mysli (zvýšení našeho sebeobrazu), ale také hluboké otevření našeho srdce (aktivace naší páté komory). Léčivá síla nejoriginálnějších frekvencí Cítíme stále silnější tah k přírodě. Spíše než se oddávat nepřirozenému životnímu stylu spojenému s okolnostmi prostoupenými nesouhlasnými nebo dokonce poškozujícími frekvencemi, chceme znovu vstřebat léčivé prvotní vlivy přírody přímo v nás. Místo toho, abychom vedli život, ve kterém [...]

Ledová koupel

Ve svém jádru je každá lidská bytost mocným stvořitelem, který má působivou schopnost zásadně změnit vnější svět nebo celý svět pouze svou duchovní orientací. Tato schopnost je patrná nejen z toho, že každá zkušenost nebo okolnost, kterou jsme dosud zažili, je produktem naší vlastní mysli (celý váš současný život je produktem vašeho myšlenkového spektra. Stejně jako architekt poprvé koncipoval dům, proč dům představuje myšlenku, která se stala zjevnou, váš život je jediným vyjádřením vašich myšlenek, které se projevily), ale také proto, že naše vlastní pole je všezahrnující a jsme propojeni se vším. Naše energie se vždy dostane do myslí ostatních Vše, co jste kdy viděli nebo se chystáte vidět venku [...]