≡ Menu

Kontakt

Informace podle § 5 TMG:

Yannick Energy
c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Kontakt: info@allesistenergie.net

DIČ: DE314833611

Osoba odpovědná za obsah:

Yannick Energy

c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Účast na spotřebitelských sporech:

Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren nebo einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

Prohlášení:

Za obsah našich webových stránek odpovídáme v souladu s obecnými zákony, zejména § 7 odst. 1 zákona o telemédiích. Veškerý obsah je vytvořen s náležitou péčí a podle našeho nejlepšího vědomí. Pokud odkazujeme na webové stránky třetích stran prostřednictvím hypertextových odkazů na našich webových stránkách, nemůžeme zaručit, že propojený obsah je vždy aktuální, správný a úplný, protože tento obsah je mimo naši oblast odpovědnosti a nemáme žádný vliv na jeho budoucí design. Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah porušuje platné zákony nebo je nevhodný, dejte nám prosím vědět.

Právní informace na této stránce, jakož i všechny otázky a spory v souvislosti s designem této webové stránky podléhají právu Spolkové republiky Německo.

Upozornění na ochranu údajů:

Naše informace o ochraně osobních údajů naleznete na:

Ochrana dat

Upozornění na autorská práva:

Texty, obrázky, fotografie, videa nebo grafika na našich webových stránkách obecně podléhají ochraně autorských práv. Jakékoli neoprávněné použití (zejména reprodukce, zpracování nebo šíření) tohoto obsahu chráněného autorským právem je proto zakázáno. Pokud máte v úmyslu použít tento obsah nebo jakoukoli jeho část, kontaktujte nás prosím předem pomocí výše uvedených údajů. Nejsme-li sami vlastníkem požadovaných autorských práv k užívání, budeme se snažit zprostředkovat kontakt s oprávněnou osobou.

Profily na sociálních sítích:

Toto právní upozornění se vztahuje také na následující profily sociálních médií:

https://www.instagram.com/allesistenergie/

https://www.facebook.com/allesistenergie

https://www.youtube.com/allesistenergie

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů toho, že protiprávní jednání je nepřiměřené. Tyto odkazy okamžitě odstraníme, pokud se dozvíme o jakýchkoli porušení právních předpisů.

Autorské/autorské fotografie:

(c) fotografie z – pexels.com; Licence Creative Common Zero (CC0).

(c) fotografie z – pixabay.com; Licence Creative Common Zero (CC0).