≡ Menu
víra

Lidstvo je v současnosti na rozcestí. Existuje velké množství lidí, kteří se stále více zabývají svým vlastním skutečným zdrojem a v důsledku toho den za dnem získávají větší spojení se svou hlubokou svatou bytostí. Hlavní důraz je kladen na uvědomění si důležitosti vlastní existence. Mnozí si uvědomují, že jsou více než jen fyzickým fenoménem z masa a kostí nebo dokonce nesmyslným zrnkem prachu ve stále se rozšiřujícím vesmíru. Čím hlouběji pronikáme do naší pravé prapůvodní země spolu se všemi jejími magickými strukturami, tím více krystalizují gigantické schopnosti, které zase představují základní aspekt plně probuzené lidské bytosti, tedy schopnosti Bohočlověka. Všechno je možné Bez ohledu na možnost fyzické nesmrtelnosti, [...]

víra

V rámci současného věku probuzení je provozován nebo zpracováván kolektivní výstup z nejrůznějších úrovní. Celá okolnost je kompletně navržena pro transformaci všech starověkých struktur spolu s rozpuštěním matrice zahalené temnotou. Podobně se aktivizuje stále více úrovní v naší vlastní mysli. Celý náš systém mysli, těla a duše, který je zase obklopen a proniknut světelným tělem (Merkaba), také prochází neustálým tréninkem a na konci naší dokončené inkarnace bude doprovázen kompletní realizací všech našich skutečných tvůrčích sil. Skutečně můžete změnit vše.V tomto kontextu existuje v nás samých jediná úroveň stvoření, ze které lze vše změnit. V konečném důsledku tím nemyslím jen schopnost iniciovat malé změny nebo využít naši tvůrčí sílu pro [...]

víra

Během procesu vzestupu většina lidí zažívá zásadní změnu ve svém vlastním způsobu života. Na jedné straně se člověk cítí stále více přitahován k přirozenějšímu životnímu stylu a podle toho by chtěl jíst přirozenější potraviny (léčivé rostliny, klíčky, trávy, řasy atd.), na druhé straně si vytváří vlastní změněné duševní stav, který se následně zintenzivňuje, směřuje k přírodě, svatosti a tvořivé síle, silovému poli, jehož prostřednictvím přetváříme vnější svět, tedy stáváme se magnetem okolností, které zase nesou ve svém jádru informaci čistoty a uzdravení. Voda z přírodních pramenů Naše vlastní nově vyvinutá blízkost k přírodě mění celou naši vnitřní orientaci, stejně jako se zásadně mění naše biochemie. Potraviny, které zase nesou frekvenci hustoty, tj. [...]

víra

V dnešním světě založeném na hustotě, ve kterém stále více lidí nachází svůj vlastní pravý zdroj a v důsledku toho zažívá zásadní obnovu vlastního systému mysli, těla a duše (od hustoty ke světlu/světlu), pro mnohé je stále více zřejmé, že stárnutí, nemoci a tělesný úpadek jsou příznaky trvalé nadměrné intoxikace, které se opakovaně vystavujeme. Ať už se jedná o otravu nebo přetěžování vlastního systému nepřirozenou stravou, ať už jde o časté pobyty v místech, která jsou zase prostoupena elektrosmogem, nedostatek příjmu léků či látek, které zase nesou informaci o uzdravení, že pití nasycených tekutin místo osvěžení vlastního těla pramenitou vodou, příliš málo času v přírodě nebo především na energetické úrovni znečištění z [...]

víra

V rámci současného celkového procesu Vzestupu, ve kterém lidstvo znovu objevuje své posvátné já (nejvyšší manifestovatelný obraz, který o sobě můžete oživit), dochází během prožívání tohoto posunu k mnoha změnám. V této souvislosti například zažíváme úplnou změnu biochemie našeho těla. Přesně takto je kompletně reaktivována naše 13vláknová DNA (původní DNA). Naše epifýza se vrátila na původní funkční úroveň, obě naše mozkové hemisféry opět fungují ve vzájemné harmonii (synchronizace). Trénink světelného těla Tyto fyzické nebo materiální procesy jsou zcela spouštěny povznesením našeho vlastního sebeobrazu, protože čím originálnější je obraz, který o sobě máme (jeden je původním zdrojem - a protože vnější svět je přímým obrazem reprezentovaným sám a naopak, lze [...]

víra

V rámci celkového procesu vzestupu se frekvence kolektivu ohromně zvyšuje. Tím se nám dostává stále více ztracených znalostí, které zase v jádru nesou informaci o léčení. Tímto způsobem jsme také všichni stále více propojeni s přírodou a díky svému zvýšenému duševnímu stavu stále více přitahujeme skutečné léky do naší reality nebo necháváme odpovídající léky znovu ožívat v našem všezahrnujícím poli. Zároveň si stále více uvědomujeme, že nejúčinnější prostředky jsou zakořeněny v přírodě. V podstatě na každý neduh existuje vhodná léčivá látka. Přirozený stav V tomto kontextu můžeme také přivést svůj vlastní chrám, tedy náš organismus, zpět na zcela novou úroveň celistvosti každodenním přidáváním přírodních energií. Podle toho například každý, kdo zcela [...]

víra

V rámci současného zastřešujícího procesu probuzení, jak již bylo do hloubky zmíněno, jde především o projevení či rozvinutí vlastního nejvyššího sebeobrazu, tedy o úplný návrat na vlastní prazáklad nebo, jinak řečeno, o zvládnutí vlastní inkarnace spolu s tím s maximálním rozvojem vlastního světelného těla a s tím spojeným úplným vzestupem vlastního ducha do nejvyšší sféry, čímž se člověk vrací zpět do stavu skutečného „bytí celistvého“ (fyzická nesmrtelnost, dělat zázraky). Viděno tímto způsobem, je konečným cílem každého člověka (na konci jeho poslední inkarnace). Je to stav, ve kterém se sebeobraz člověka zcela přizpůsobil božskému/posvátnému, což v podstatném aspektu znamená splynutí jeho ducha s Bohem a Kristem (vědomí Boha a vědomí Krista), které pak [...]